938 852 752

Vic

Casa Mare i Residència Pia

Casa Mare:

En aquesta casa resideix una part del govern general de la Congregació (Superiora General, Vicaria i Secretària) i una comunitat de germanes Serventes, algunes treballen en el col·legi. És la Casa Mare, és a dir, el lloc des d’on va ser creixent la Congregació i es va ser estenent pel món. És la casa de referència per a totes les germanes de la Congregació, on se celebren les festes congregacionals més importants com el 2 de febrer i l’aniversari de la Superiora General, cursos de formació i Exercicis Espirituals a l’estiu.

Residència Mare Pia

Aquesta casa està edificada a la ciutat de Vic, dins del terreny de la Casa Mare. En ella s’acull a les germanes més majors i malaltes de la Congregació.

Germanes: Carmen